Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO JE TO ENERGIE TĚLA?

 ŽIVOTODÁRNÁ ENERGIE TĚLA


ENERGIE TĚLA
 -  aby tělo a jeho veškeré funkce mohly fungovat, je třeba jakési aktivační síly neboli energie. Dle čínské medicíny, která má tradici více než 5000 let  je energie těla nazývaná cchi (v Japonsku ki). Tato energie je základem všech životních pochodů. Život člověka závisí zcela na energii. Jinými slovy lidské tělo by se dalo přirovnat k baterii. Narodíme se s určitou energetickou kapacitou, která se v průběhu života postupně vyčerpává. Nezdravý styl života, alkohol, drogy, promiskuita, stres, psychická nevyrovnanost atd. jen urychlí spotřebu naší životodárné energie. Čím více je energie v nerovnováze a vyčerpává se, tím více se začnou objevovat psychické i  fyzické potíže až po vážné nemoci. Po značném vysílení a oslabení človek umírá.

Pokud se napojíme na energetické zdroje jako jsou planeta Země, sexuální energie atd. , můžeme svou životodárnou energii kdykoli násobit a tím regenerovat tělo, mysl i duši. Pomocí energetických cvičení se můžeme spojit s energetickými zdroji, které jsou nevyčerpatelné.

Energie těla je příliš obecný pojem. "Cchi" (energie těla) by se dala rozdělit do mnoha dalších druhů energií, které mají vliv na funkci těla:

ENERGIE ORGÁNŮ
ENERGIE MERIDIÁNŮ
ENERGETICKÁ CENTRA
EMOČNÍ ENERGIE
SEXUÁLNÍ ENERGIE

 

FUNKCE ŽIVOTODÁRNÉ ENERGIE TĚLA

HYBNÁ FUNKCE -  základní energie napájí všechny životní pochody v těle. Neustále kolování energie způsobuje, že spolu s jejím proudem je unášena i krev, voda, tělní tekutiny atd. Díky energii mohou probíhat procesy jako jsou – cirkulace krve a tekutin, vylučování potu a moče, metabolismus látek, činnost všech orgánů. Je to prostě celý koloběh procesů, bez nichž by organismus nevykazoval žádné známky života.
Prázdnota energie neboli její nedostatek se v těle projeví oslabením orgánů a poruchami jejich funkcí, poruchami metabolismu a nižší výkonností organismu.

ZATEPLOVACÍ FUNKCE – energie je zdrojem tepla lidského organismu a současně i silou která tělesnou teplotu reguluje.
Když se tato oteplovací funkce poškodí, tělesná teplota může klesnout, končetiny se ochladí a funkční aktivita orgánů a vnitřností se oslabí, oběh krve a organických tekutin se  zpomalí = to jsou patologické proměny charakteristické pro chlad.

OCHRANNÁ FUNKCE – energie není uzavřena v lidském těle, ale přesahuje je. Energetický obal kolem těla má kromě zateplovací funkce chránit organismus a bránit vniknutí vnějších škodlivých činitelů, které by mohly rozvrátit vnitřní rovnováhu těla. Ochranná funkce není omezena jen na odpuzování škodlivých činitelů, nýbrž umožňuje aktivní obranu i v případě jejich vniknutí do těla. Proto je člověk odolný vůči nemocem a v případě onemocnění se poměrně snadno zase uzdraví.
U oslabení ochranné funkce je příznačná snížená obranyschopnost, časté churavění a pomalé uzdravování.

REGULAČNÍ FUNKCE
– energie reguluje tok krve a udržuje ji v cévním systému a brání jí vylévat se mimo cévy. V případě oslabení může dojít ke krevním výronům a různým typům krvácení.
regulace tvorby výměšků jako potu, moči, slin, žaludečních šťáv a střevních výměšků. Takto zabraňuje ztrátám tekutin.
Pokud je tato funkce narušena můžeme pozorovat tyto příznaky jako jsou  samovolné, nadměrné pocení, zvýšená tvorba slin, zvracení tekutin, zvýšené množství moči, nemožnost udržet moc, náhlý průjem atd.
- regulace dýchání
regulace pohlavní činnosti
- regulace polohy orgánů – energie pomáhá udržovat orgány ve stabilní poloze a brání jejich případnému poklesu.

TRANSFORMAČNÍ FUNKCE – všechny přeměny, které vznikají uvnitř organizmu jsou řízeny energií. Energie aktivuje vznik a proměnu jemných esenciálních látek z potravy, vody, vzduchu. Samy jemné esence jsou následovně transformovány na energii, tj. krev a organické tekutiny. Metabolismus organizmu se tedy děje prostřednictvím transformace energie.

VYŽIVOVACÍ FUNKCE – energie prostupuje celým organismem a dodává všem jeho částem výživné látky potřebné pro jeho existenci a regeneraci.

 

POHYB ENERGIE 

Životodárná energie těla se neustále pohybuje ve specifických drahách. Můžeme mluvit o 4 základních směrech:
STOUPÁNÍ – energie stoupá v těle směrem vzhůru
KLESÁNÍ energie klesá v těle směrem dolů
VYSTUPOVÁNÍ – znamená pohyb zevnitř těla směrem ven mimo tělo
VSTUPOVÁNÍ - energie vniká do těla zvenčí