Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODROBNÁ HISTORIE REIKI

 PODROBNÁ HISTORIE TRADIČNÍHO SYSTÉMU REIKI

 

MIKAO USUI
Dějiny tradičního reiki začínají v polovině 19. století, kdy Mikao Usui (narozen v roce 1865), rektor Došišské univerzity  v japonském Kjotu byl svými studenty požádán, aby jim vysvětlil, jakým způsobem léčil Ježís. To byl počátek Usuiova desetiletého pátrání po poznání.

Mikao Usui poté odjel do Spojených států, kde žil sedm let. Nechal se zapsat na Bohosloveckou fakultu Chicagské univerzity, kde studoval srovnávací teologii a filozofii, tam získal titul doktora teologie. Naučil se také číst sanskrt – starodávný jazyk indických a tibetských učenců.

Dle buddhistických tradic uzdravoval Buddha podobně jako Ježíš. Dr. Usui se proto rozhodl po návratu do Japonska usadit v zenovém buddhistickém klášteře.
V klášteře nalezl texty tibetské verze Lotosové sútry, které popisovaly léčebný proces. Tyto texty však neobsahovaly informaci jak energii aktivovat a učinit ji použitelnou. Jinými slovy Dr. Usuimu chybělo zasvěcení. (Takovéto zatajování informací bylo v sútrách prováděno záměrně, aby se velice důležité informace nedostaly do nepovolaných rukou a nebyly tak zneužity.)

Při meditaci dostal vnuknutí jít na svatou horu Kurijama asi 30 km od města Kjóta a tam  po dobu třech týdnů držet půst a dále meditovat. (Toto byl obvyklý způsob hledání vize u severoamerických indiánů.)

Dr. Mikao Usui uskutečnil pouť z Tokia na horu Kurijamu. Nejdříve si na vrcholku hory nalezl energeticky silné místo. Potom si před sebe položil 21 kamenů, které mu pomáhaly měřit čas. Každý den odhodil jeden kámen.
Poslední ráno zkoušky ještě před východem slunce spatřil Dr. Mikao Usui světelnou střelu mířící přímo na něj. Nejdřívě chtěl utéci, ale potom se rozhodl zůstat a přijmout na svou meditaci jakoukoliv odpověď.
Světelný proud zasáhl Usuiho třetí oko. Po tomto zásahu ztratil Usui na chvíli vědomí. Pak se mu zjevily miliony duhových bublin a symboly. Se zobrazením každého jednotlivého symbolu obdržel Usui zároveň i instrukce, jak pomocí symbolu aktivovat léčebnou energii. Dr. Mikao Usui pojmenoval léčivou energii reiki, což znamená
univerzální energie životní síly.
Bylo to první zasvěcení do reiki a znovuobjevení tohoto starodávného systému.

Mikao Usui sestoupil z hory Kurijama s léčebnou metodou, kterou v minulosti používali Ježíš i Buddha. Při sestupu se mu staly zajímavé zážitky, které jsou známy jako čtyři zázraky.
-Nejdříve si ukopl palec při chůzi. Posadil se a instinktivně si na něj přiložil ruce. Jeho ruce začaly být horké a poraněný palec se zahojil.
-Potom přišel k domu, který sloužil jako útočiště pro poutníky. Poprosil o vydatné jídlo, což bylo po jednadvacetidenním půstu nebezpečné. Usuimu to však žádné problémy nezpůsobilo.
-Za třetí, žena, která mu podávala jídlo trpěla bolestí zubu. Když jí přiložil své ruce na tvář, zub přestal bolet.
-Když se vrátil zpátky do zenového kláštera, ležel jeho představený v bolestech způsobených artritidou. Usui pomocí reiki vyléčil i představeného mnicha. 

Po těchto zkušenostech se rozhodl Usui odejít do chudých Kjótských čtvrtí a tam léčit. Žil po několik let v městském útulku pro bezdomovce a pomocí reiki léčil všechny, kteří za ním přišli. Každého vyléčeného člověka požádal, aby začal nový život. Posléze zjistil, že má kolem sebe stále tytéž lidi. Když viděl, že lidé, které vyléčil pokračují v žebrání, rozhodl se království žebráků opustit. 
Tato Usuiova zkušenost ze slumů se dodnes používá pro vysvětlení vysokých cen, které jsou požadovány na seminářích za zasvěcení do systému reiki. Kdyby lidé za reiki řádně nezaplatili, nedokázali by ho ani ocenit. 

Pak Mikao Usui začal putovat a přednášet o reiki po celém Japonsku. Mikao Usui vychoval 16-18 mistrů (hlavní zdroje se v tomto liší).

ČUDŽIRO HAJAŠI
Na poutnických cestách se Mikao potkal s Čudžirem Hajašim, bývalým důstojníkem námořnictva a rezervistou na penzi.
Mikao Usui zasvětil Hajašiho do mistrovského stupňě reiki a učinil ho svým nástupcem. 
Čudžiro Hajaši zasvětil během svého života do reiki mnoho můžů a žen, vychoval 16 reiki mistrů.
Hajaši otevřel reiki kliniku v  Tokiu, kde školení reiki léčitelé pomáhali uzdravovat pacienty.
Právě tuto kliniku ŠINA O MAČI  dorazila v roce 1935 na léčení Hawajo Takatová.

 HAWAJO TAKATOVÁ
Hawajo Kawamuruová se narodila 24. prosince roku 1900 na havajském ostrově Kaui, v rodině sběrače ananasů.  Ještě za své školní docházky si přivydělávala učením malých dětí nebo jako administrativní pracovnice. Když dostudovala, přijala místo služebné v domě bohatého plantážníka. V roce 1917 si vzala účetního plantáže Saičiho Takatu, s nímž prožila šťastné manželství. Měli spolu 2 dcery. Její manžel v roce 1930 náhle zemřel na infarkt ve věku 32 let. Ovdovělá Hawajo Takatová se s manželovou smrtí nemohla vyrovnat. Po pěti letech strádání byla na pokraji psychického zhroucení a projevily se u ní příznaky vážných nemocí. Měla nemocný žlučník, trpěla onemocněním dýchacích cest. Její zdravotní stav se stále zhoršoval, bylo jí řečeno, že bez operace nepřežije a samotná operace jí může zabít.

V roce 1935 po smrti vlastní sestry odjela Hawajo Takatová do Japonska, aby zprávu oznámila příbuzným, pak se léčila v místní nemocnici.
Japonští lékaři zjistili, že má Hawajo nádor, zánět slepého střeva a žlučníkové kameny. Noc před operací však uslyšela hlas, který jí řekl že operace není nutná. Ten samý hlas opět uslyšela, když jí lékaři na operačním sále chtěli dát anestetika. Zeptala se tedy lékaře, zda neexistuje ještě jiný způsob léčby. Lékař jí pověděl o reiki klinice Čudžira Hajašiho.

Paní Hawajo Takata byla ještě ten den na reiki kliniku přijata a za 4 měsíce byla zcela vyléčena, a to fyzicky i psychicky. Požádala Hajašiho o zasvěcení do reiki systému. Ten jí však zasvětit odmítnul pro její cizinecký původ.
Hajaši v té době chtěl, aby reiki zůstalo jen v Japonsku. Nakonec na přímluvu chirurga z němocnice souhlasil a na jaře roku 1936 získala Takatová zasvěcení do reiki prvního stupně. Připojila se k týmu léčitelů, kteří na klinice pracovali. V roce 1937 obdržela zasvěcení do reiki druhého stupně a vrátila se na Hawai, kde si otevřela úspěšnou reiki kliniku v Kapaa.

V roce 1938 jí osobně navštívil Čudžiro Hajaši na Havaji a společně uskutečnili přednáškové turné o léčebném systému reiki. Pak Hajaši zasvětil Havajo do mistrovského reiki třetího stupně a prohlásil jí svou nástupkyní.  Požadoval, aby poskytovala zasvěcení do reiki za peníze. Dále jí žádal, že na zavolání za ním musí přijet do Japonska. V roce 1939 si Takaová otevřela svou druhou léčebnou reiki kliniku v Hilo.  V roce 1941 svým vnitřním zrakem uviděla Hajašiho, jak stojí u nohou její postele. Věděla, že to je předvolání a odjela do Tokia.

Po jejím příjezdu se konalo shromáždění mnoha léčitelů reiki a mistrů reiki. Bylo jí řečeno že se schyluje k válce a že všichni reiki léčitelé v ní zahynou. Již dříve se Hajaši obával, že by reiki mohlo ze světa naprosto vymizet a proto učinil Havajo Takatovou jeho nástupkyní. Dále Hajaši oznámil, že jako záložní důstojník námořnictva dostal povolávací rozkaz, ale jakož to zdravotník a reiki léčitel se odmítá podílet na zabíjení nevinných lidí. Proto 10. května v přítomnosti svých studentů si psychickým způsobem zastavil srdce a zemřel.
Druhá světová válka opravdu způsobila, že reiki z Japonska vymizelo.

Paní Hawajo Takatová se stala nástupcen kontinuity tradičního systému Usuiho reiki. Nejprve reiki systém uvedla na Havaji a potom systém reiki rozšířila po Spojených Státech Amerických a v Kanadě.
Hawajo Takatová se dožila věku osmdesáti let, vždy však vypadala o několik desítek let mladší. Do systému reiki zasvětila stovky lidí a v posledních deseti letech svého života vychovala 22 reiki mistrů. Zemřela 11.prosince 1980.
Na jejích léčebných klinikách bylo zvykem do reiki zasvěcovat rodinné příslušníky od nemocného, aby ho doma mohli pravidelně léčit. Pokud byl pacient dostatečně silný,  předala reiki i jemu, aby se mohl sebeléčit.
Hawajo Takata léčila s reiki různým způsobem. Někdy začínala s reiki léčit od hlavy, jindy od nohou. Ani školení reiki mistrů neprobíhalo naprosto stejným způsobem.

Paní Hawajo Takatová vždycky vyžadovala od svých studentů peníze, a tohle pravidlo platilo i pro její rodinné příslušníky. Věřila, že lidé, kteří za výuku nezaplatí si nebudou reiki systému vážit nebo ho nebudou používat. 
Reiki učitelé, které vychovala si účtují vysoké ceny, dost vysoké na to aby reiki udržovali finančně exkluzivní.

Po smrti Hawajo Takatové prošlo reiki na západě mnoha změnami. Phyllis Furumotová, vnučka Takatové byla prohlášena její nástupkyní a velmistryní Usuiho tradičního reiki.

Reiki se od dob Mikao Usuiho, Čudžira Hajašiho a Hawajo Takatové neustále vyvíjí a proměňuje. Rozšiřuje se ke stále většímu počtu lidí. Reiki je léčivá energie lásky a v této náročné době potřebujeme veškerou lásku, která se k nám může dostat. 

istock_000023958698xsmall.jpg