Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽIVOTODÁRNÁ ENERGIE TĚLA

ENERGIE TĚLAaby tělo a jeho veškeré funkce mohly fungovat, je třeba jakési aktivační síly neboli energie. Dle čínské medicíny, která má tradici více než 5000 let  je energie těla nazývaná cchi (v Japonsku ki). Tato energie je základem všech životních pochodů. Život člověka závisí zcela na energii.

TERMÍN ENERGIE TĚLA PŘEDSTAVUJE I TYTO POJMY:
ENERGIE ORGÁNŮ A VNITŘNOSTÍ– každý orgán, vnitřnost má vlastní energii vykonávající určité funkce
ENERGIE MERIDIÁNŮ - jsou energetické dráhy napojené na orgány, leží na nich akupunkturní body
ENERGIE EMOCÍ - emoční energie se tvoří a uchovává v orgánech
ENERGIE ŠKODLIVÉ – představují patogenní činitele stojící na počátku nemocí
ENERGIE SEXUÁLNÍ - potřebná pro rozmnožování, produkci hormonů

 

FUNKCE ŽIVOTODÁRNÉ ENERGIE TĚLA

HYBNÁ FUNKCE -  základní energie napájí všechny životní pochody v těle. Neustále kolování energie způsobuje, že spolu s jejím proudem je unášena i krev, voda, tělní tekutiny atd. Díky energii mohou probíhat procesy jako jsou – cirkulace krve a tekutin, vylučování potu a moče, metabolismus látek, činnost všech orgánů. Je to prostě celý koloběh procesů, bez nichž by organismus nevykazoval žádné známky života.
Prázdnota energie neboli její nedostatek se v těle projeví oslabením orgánů a poruchami jejich funkcí, poruchami metabolismu a nižší výkonností organismu.

ZATEPLOVACÍ FUNKCE – energie je zdrojem tepla lidského organismu a současně i silou která tělesnou teplotu reguluje.
Když se tato oteplovací funkce poškodí, tělesná teplota může klesnout, končetiny se ochladí a funkční aktivita orgánů a vnitřností se oslabí, oběh krve a organických tekutin se  zpomalí = to jsou patologické proměny charakteristické pro chlad.

OCHRANNÁ FUNKCE – energie není uzavřena v lidském těle, ale přesahuje je. Energetický obal kolem těla má kromě zateplovací funkce chránit organismus a bránit vniknutí vnějších škodlivých činitelů, které by mohly rozvrátit vnitřní rovnováhu těla. Ochranná funkce není omezena jen na odpuzování škodlivých činitelů, nýbrž umožňuje aktivní obranu i v případě jejich vniknutí do těla. Proto je člověk odolný vůči nemocem a v případě onemocnění se poměrně snadno zase uzdraví.
U oslabení ochranné funkce je příznačná snížená obranyschopnost, časté churavění a pomalé uzdravování.

REGULAČNÍ FUNKCE
energie reguluje tok krve a udržuje ji v cévním systému a brání jí vylévat se mimo cévy. V případě oslabení může dojít ke krevním výronům a různým typům krvácení.
- regulace tvorby výměšků jako potu, moči, slin, žaludečních šťáv a střevních výměšků. Takto zabraňuje ztrátám tekutin.
Pokud je tato funkce narušena můžeme pozorovat tyto příznaky jako jsou  samovolné, nadměrné pocení, zvýšená tvorba slin, zvracení tekutin, zvýšené množství moči, nemožnost udržet moc, náhlý průjem atd.
- regulace dýchání
- regulace pohlavní činnosti
- regulace polohy orgánů – energie pomáhá udržovat orgány ve stabilní poloze a brání jejich případnému poklesu.

TRANSFORMAČNÍ FUNKCE – všechny přeměny, které vznikají uvnitř organizmu jsou řízeny energií. Energie aktivuje vznik a proměnu jemných esenciálních látek z potravy, vody, vzduchu. Samy jemné esence jsou následovně transformovány na energii, tj. krev a organické tekutiny. Metabolismus organizmu se tedy děje prostřednictvím transformace energie.

VYŽIVOVACÍ FUNKCE – energie prostupuje celým organismem a dodává všem jeho částem výživné látky potřebné pro jeho existenci a regeneraci.

 

POHYB ENERGIE 

Životodárná energie těla se neustále pohybuje ve specifických drahách. Můžeme mluvit o 4 základních směrech:
STOUPÁNÍ – energie stoupá v těle směrem vzhůru
KLESÁNÍ energie klesá v těle směrem dolů
VYSTUPOVÁNÍ – znamená pohyb zevnitř těla směrem ven mimo tělo
VSTUPOVÁNÍ - energie vniká do těla zvenčí

 
ENERGIE ORGÁNŮ A VNITŘNOSTÍ
ENERGIE JATER
ENERGIE SRDCE
ENERGIE SLEZINY
ENERGIE PLIC
ENERGIE LEDVIN
ENERGIE ŽLUČNÍKU
ENERGIE TENKÉHO STŘEVA
ENERGIE ŽALUDKU
ENERGIE TLUSTÉHO STŘEVA
ENERGIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
ENERGIE TROJITÉHO OHŘÍVAČE
ENERGIE MOZKU
ENERGIE DŘEŇE SUEJ
ENERGIE KOSTÍ
ENERGIE CÉV
ENERGIE DĚLOHY

 

SÍŤ ENERGETICKÝCH DRAH (MERIDIÁNŮ)

Síť energetických drah protkává  organismus vertikálním a horizontálním směrem, zvenčí dovnitř a zevnitř ven a propojuje vnitřní orgány s periferními oblastmi těla, orgány se smyslovými otvory, orgány mezi sebou vzájemně i jednotlivé svoje dráhy. To zajišťuje energetický přísun každé části organismu.

Čínská medicína rozděluje systém energetických drah do šesti skupin:
12 řádných drah
 8 mimořádných drah -  DRÁHA POČETÍ  a ŘÍDÍCÍ DRÁHA tvoří malý mikrokosmický okruh. To                                            jest hlavní energetický okruh těla. 
12 bočních větví řádných drah
15 spojnic
12 šlachosvalových drah
12 oblastí pokožky

 

SEXUÁLNÍ ENERGIE

Sexuální energie je jednou z nejdůležitějších energií v těle človeka. Sexuální energie není spojena pouze se sexuálním aktem, jak se mnozí domnívají.

Sexuální energie je u lidí  tvořená pomocí energie orgánů a aktivací hormonálních žláz. Bez sexuální energie by neexistoval život. Díky sexuální energii se mohou rozmnožovat nejen lidé, ale také zvířata, rostliny... až po nejmenší buněčné organismy.  základní

Vědomá práce ze sexuálních energií má mnoho příznivých účinků:

Vitalita - základní techniky práce se sexuální energií se zaměřují na její skladování v těle v přístlušných energetických centrech. Naše tělo je jako živá baterie, která na základě podnětů neustále ztrácí energii. Sexuální energie je velmi lehce dostupná,jen je jí třeba přemístit na to správné místo a uložit. U pravidelného dobíjení vlastní baterie se člověk bude cítit nabitý plný energie s chutí do života.

 Silně omlazující efekt - vědomá práce ze sexuální energií je na vrásky mnohem účinnější než jakékoliv předražené krémy čí jiné kosmetické procedury. Sexuální energie silně zpomaluje stárnutí a vyrovnává ty nejhlubší vrásky a dodává svěží vzhled. Pokud člověk začně vědomě praxovat s touto energií ve dvaceti a dřív, ve stáří bude vypadat o několik dekád mladší. Z taoistických spisů (učení bílých tygřic) se traduje, že ženy  po šedesátce si uchovávaly vzhled dvacátnic.

Léčivý účinek - sexuální energii  můžeme vést po hlavním energetickém kanálu a  zavlažovat orgány, což povede k zlepšení jejich funkce a ozdravení. Pokud se sexuální  energie vytáhne až do hlavy, dochází k zavlažení mozku, aktivaci jeho žláz a posilení paměti.

Zvětšení uvědomění vlastního těla -  při vědomé práci se sexuální energií se učíme zaměřit plnou koncentraci dovnitř do těla, což vede nejen k většímu uvědomění vnitřního dění, zároveň si vytváříme pozitivní vztah s tělem. 

Prohloubení intimity se sebou i s partnerem - nejdříve je třeba se naučit pracovat s vlastní sexuální energií. Díky této cestě se člověk naučí pravý význam intimity. Až se člověk naučí ovládat vlastní sexuální energii, může začít provádět cvičení v páru.

Intenzivnost sexuálních prožitků - už po prvním cvičení se sexuální energií se stane sexuální prožitek intenzivnější.  Častá a pravidelná práce se sexuální energií může vést k celotělovému orgasmu.

Nárůst Kreativity - práce se sexuální energií zapříčiní nárůst kreativity, která se může projevit v jakémkoliv psaní, navrhování a umění vůbec. Funguje to i naopak - lidé kteří mají  povolání nebo koníček vyžadující určitou dávku kreativity  (hudebníci, skladatelé, malíři....) disponují  i vysokým množstvím sexuální energie.

Spirituální růst a rozvoj - sexuální energie je poměrně hutná. Některé  techniky umožňují její transformaci na vyšší vibrace aby mohla vyživit i ducha a tím ovlivnit spirituální růst.

Silné navýšení přitažlivosti - práce se sexuální energií nás číní vysoce přitažlivými pro druhé pohlaví a nejen to. Pokud si budeme chtít přitáhnout cokoliv do svého života, stačí pracovat se sexuální energií. Ne nadarmo se někdy říká, že úspěšní lidé mají vysoký sex-appeal.

 

 

AKUPUNKTURNÍ BODY

Energetické dráhy neboli  meridiány jsou posety akupunkturními body.  Tyto body dráždíme akupunkturní jehlou, masírováním, moxou atd.
V čínské medicíně má každý bod svůj název. V současnosti známe cca 1000 bodů, v klinické praxi se využívá 150-200 bodů.
LOKÁLNÍ LÉČENÍ - aku bod léčí všechna onemocnění ve svém blízkém okolí
LÉČENÍ VZDÁLENÝCH OBLASTÍ - propojení aku bodu a příslušného orgánu